А+ збільшити шрифт

А- зменшити шрифт

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

Закони України

1. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (стаття 4);

2. Закон України «Про місцеве самоврядування»

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб».

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення заявника

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Заява встановленого зразка.

2. Посвідчена особисто копія документа про право власності на домоволодіння

3. Будинкова книга (за наявності).

4. Акт обстеження про проживання без реєстрації (при потребі).

5. Посвідчена особисто копія технічного паспорта на житлове приміщення/ будинок

6. Посвідчена особисто копія свідоцтва про народження дитини або свідоцтва про належність до громадянства України, якщо вона не досягла 14-річного віку (за необхідності)

7. Посвідчені особисто копії паспортів усіх зареєстрованих осіб.

8. Посвідчена особисто копія свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу  (в разі відсутності відповідних записів в документі, що посвідчує особу);

Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначаються ініціали та прізвище, підпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:

  • документ, що посвідчує особу законного представника
  • документ, що підтверджує повноваження особи як законнного представника
  • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

ПРИМІТКА. Власник (співвласник) житлового приміщення/будинку, інша зареєстрована у житловому приміщенні/будинку особа при зверненні за отриманням Довідки надають для перевірки оригінали документів.

Власник (співвласник) житлового приміщення/будинку або інша зареєстрована у житловому приміщенні/будинку особа несуть відповідальність за документи та дані про майно, склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, інших відомостей, що вплинули або могли вплинути на встановлення інших цивільних прав.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються адміністратору ЦНАП особисто або уповноваженою особою  / надсилаються поштою, рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга безоплатна

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 1 робочого дня

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

1)      оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

2)      у поданих документах виявлені завідомо неправдиві / недостовірні відомості;

3)      особа не подала необхідних документів;

4)      подані документи є недійсними;

5)      звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку;

6)      встановлення інформації про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у заяві.

Результат надання адміністративної послуги

Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

Відмова у наданні адміністративної послуги доводиться до відома одержувача у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням відповідно до встановленого порядку.

Способи отримання відповіді (результату)

Довідка отримується заявником особисто або уповноваженою особою  / надсилається поштою, рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення

Інформаційна картка
скачати картку